Dagsorden for dansk-gruppe-møde-20050430

Fra GLFPD Wiki, den frie encyklopædi

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af sidste referat
4. Opfølgning / gennemgang af opgaveliste
5. Foreslåede punkter
   5.1. Brug af Wiki - sikring
   5.2. E-postlisten
   5.3. Brug af O.k. eller OK
   5.4. Gennemgang af oversættelser på eng/dan-listen.
        Fremsend gerne specifikke forslag på e-postlisten.
6. Eventuelt
Personlige værktøjer