Dagsorden for næste dansk-gruppe-møde

Fra GLFPD Wiki, den frie encyklopædi

Hermed indkaldes til møde i Dansk-gruppen

Tirsdag d. 12. september 2006 kl 19-22 på IRC på irc.gimp.net kanalen #glfpd Husk at sætte tegnsæt til iso-8859-1 - så alle kan læse hinandens bemærkninger.

Man kan også sende en email til dansk@dansk-gruppen.dk med kommentarer til de enkelte punkter, dette vil så blive behandlet i mødet.

Hvis der er interesse derfor kan folk mødes hos Keld, medbringende en bærbar, Keld har ADSL. Det er på adressen Keld Simonsen, Sankt Jørgens Alle 8, 1615 Kbh V, tel 3322-6543. Måske kan man også mødes hos Martin Willemoes i Århus, Bispehavevej 51, 4tv, 8210 Århus V, 4159 9135. Kontakt lige Martin først.

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af sidste referat
4. Opfølgning / gennemgang af opgaveliste
5. Foreslåede punkter
  5.1. Tættere samarbejde mellem Ubuntu-oversætterne og Dansk-gruppen
  5.2. Ordlisten, brug af wiki eller SVN. Hvordan kan
    vi blive underrettet nemt når den bliver opdateret etc.
  5.3. Brug af freenode i stedet for irc.gimp.net
    Registrering af GLFPD/Dansk-gruppen som gruppe under Freenode.
    Baggrund:
    http://thread.gmane.org/gmane.comp.internationalization.dansk/5311
  5.4. Brug af wiki til dagsorden for vores møder.
  5.5. Hvorfor er "An error occurred -> Der opstod en fejl" opstillet i
    bunden af ordlisten under "Her opføres vendinger der ikke er gode".
  5.6. Dansk-gruppen på Linuxparty i Roskilde
  5.7. Beslutninger via email
    Det foreslås følgende regel:
    "Beslutninger i dansk-gruppen kan tages per e-post på gruppens liste.
    Forslag til beslutning mærkes "Forslag:" i emnet og hvis
    ingen stemmer imod på listen inden for 14 dage, er forslaget vedtaget."
  5.8. Ord på ordlisten
    a) initialize -> *klargøre, initialisere
    b) round trip -> rundtur eller round trip -> returrejse
    c) selection box -> udvælgelsesboks eller selection box -> udvalgsfelt
    d) kill
    e) firewall
    f) opacity -> *ugennemsigtighed, uigennemsigtighed
    g) headset
6. Eventuelt

Hilsen keld

Personlige værktøjer