Oversættelser af standardtekstbidder

Fra GLFPD Wiki, den frie encyklopædi

(Forskelle mellem versioner)
Versionen fra 8. mar 2008 kl. 17:24
KennethNielsen (Diskussion | bidrag)
Stykke 1
? Gå til forrige forskel
Versionen fra 8. mar 2008 kl. 17:27
KennethNielsen (Diskussion | bidrag)
Stykke 1
Gå til næste forskel →
Linje 139: Linje 139:
'''Under udarbejdelse. Nedenstående er eksempel fra en enkelt oversættelse som kan bruges som udgangspunkt''' '''Under udarbejdelse. Nedenstående er eksempel fra en enkelt oversættelse som kan bruges som udgangspunkt'''
- Der gives tilladelse til at kopiere, distribuere og/eller ændre dette dokument under betingelserne for GNU Free Documentation License (GFDL), version 1.1 + 
- eller enhver nyere version udgivet af Free Software Foundation uden invariante afsnit, uden forsidetekster, og uden bagsidetekster. Du kan finde en kopi + Der gives tilladelse til at kopiere, distribuere og/eller ændre dette dokument under betingelserne for GNU Free Documentation License (GFDL), version
- af GFDL'en her: <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink>, eller i filen COPYING-DOCS der distribueres med denne manual.+ 1.1 eller enhver nyere version udgivet af Free Software Foundation uden invariante afsnit, uden forsidetekster, og uden bagsidetekster. Du kan finde
 + en kopi af GFDL'en her: <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink>, eller i filen COPYING-DOCS der distribueres med denne manual.
== Stykke 2 == == Stykke 2 ==

Versionen fra 8. mar 2008 kl. 17:27

På denne side kan du finde oversættelser af de standardtekstbidder der findes mange programmer. Det kan f.eks. være ansvarsfraskrivelsen som findes i programmer som udgives under GNU GPL.

Indholdsfortegnelse

Tekster der bruges i forbindelse med GNU licenser

GNU General Public License (GPL) version 3

Til programmer som udgives i en fil under GPLv3

Engelsk tekst

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Dansk tekst

Under udarbejdelse

Til programmer som udgives i flere filer under GPLv3

Engelsk tekst

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This file is part of Foobar.

Foobar is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

Foobar is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Dansk tekst

Under udarbejdelse

GNU General Public License (GPL) version 2

Til programmer som udgives i en fil under GPLv2

Engelsk tekst

one line to give the program's name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author

This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Dansk tekst

En linje som indeholder programmets navn og en kort beskrivelse af hvad det gør
Copyright (C) åååå navn på forfatter

Dette program er fri software. Du kan redistribuere og/eller
modificere det under de betingelserne som er angivet i GNU General
Public License, som er udgivet af Free Software Foundation. Enten
version 2 af licensen eller (efter eget valg) enhver senere version.

Dette program distribueres i håb om at det vil vise sig nyttigt, men
UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, uden selv de underforståede garantier
omkring SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Yderligere
detaljer kan læses i GNU General Public License.

Du skulle have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen
med dette program. Hvis ikke, så skriv til Free software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Til programmer som udgives i flere filer under GPLv2

Engelsk tekst

one line to give the program's name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author

This file is part of Foobar.

Foobar is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Dansk tekst

En linje som indeholder programmets navn og en kort beskrivelse af hvad det gør
Copyright (C) åååå navn på forfatter

Denne fil er en del af foobar

Foobar er fri software. Du kan redistribuere og/eller modificere det
under de betingelserne som er angivet i GNU General Public License, som
er udgivet af Free Software Foundation. Enten version 2 af licensen
eller (efter eget valg) enhver senere version.

Foobar distribueres i håb om at det vil vise sig nyttigt, men UDEN NOGEN 
FORM FOR GARANTI, uden selv de underforståede garantier omkring 
SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Yderligere detaljer kan 
læses i GNU General Public License.

Du skulle have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen med
dette program. Hvis ikke, så skriv til Free software Foundation, Inc.,
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Til GNOME-dokumentation

Stykke 1

engelsk tekst

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any 
later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy 
of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual.

Dansk tekst

Under udarbejdelse. Nedenstående er eksempel fra en enkelt oversættelse som kan bruges som udgangspunkt

Der gives tilladelse til at kopiere, distribuere og/eller ændre dette dokument under betingelserne for GNU Free Documentation License (GFDL), version
1.1 eller enhver nyere version udgivet af Free Software Foundation uden invariante afsnit, uden forsidetekster, og uden bagsidetekster. Du kan finde
en kopi af GFDL'en her: <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink>, eller i filen COPYING-DOCS der distribueres med denne manual.

Stykke 2

engelsk tekst

This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the 
GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, 
you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in 
section 6 of the license.

Dansk tekst

Under udarbejdelse. Nedenstående er eksempel far en enkelt oversættelse som kan bruges som udgangspunkt

Denne manual er en del af GNOME-manualsamlingen distribueret under GFDL'en. 
Hvis du vil distribuere denne manual separat fra denne samling, kan du gøre 
det ved at tilføje en kopi af licensen til manualen, som beskrevet i sektion 
6 af licensen.

Alternativt forslag

Denne manual er en del af GNOME-manualsamlingen distribueret under
GFDL. Hvis du vil distribuere denne manual separat fra denne samling,
kan du gøre det ved at tilføje en kopi af licensen til manualen, som
beskrevet i sektion 6 af licensen.

Stykke 3

engelsk tekst

Many of the names used by companies to distinguish their products and 
services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME 
documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made 
aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial 
capital letters.

Dansk tekst

Under udarbejdelse. Nedenstående er eksempel far en enkelt oversættelse som kan bruges som udgangspunkt

Mange af navnene brugt af firmaer til at skelne deres produkter og tjenester 
er betegnet som mærkevarer. Der hvor de navne optræder i en GNOME-
dokumentation, og medlemmerne af GNOME-dokumantationsprojektet er blevet 
gjort opmærksomme på disse varemærker, så er navnene skrevet med store 
bogstaver eller store forbogstaver.

Alternativt forslag

Mange af navnene brugt af firmaer til at skelne deres produkter og
tjenester er betegnet som mærkevarer. Der hvor de navne optræder i en
GNOME-dokumentation, og medlemmerne af GNOME-dokumentationsprojektet
er blevet gjort opmærksomme på disse varemærker, så er navnene skrevet
med store bogstaver eller store forbogstaver.

Stykke 4

engelsk tekst

DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT 
THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS 
MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE 
RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR 
MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR 
MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL 
WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY 
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN 
ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION 
OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND

Dansk tekst

DETTE DOKUMENT GØRES TILGÆNGELIGT SÅDAN SOM DET ER, UDEN NOGEN FORM
FOR GARANTI, HVERKEN UDTALT ELLER ANTYDET, DERIBLANDT, UDEN
BEGRÆNSNINGER, GARANTIER OM AT DOKUMENTET ELLER ÆNDREDE VERSIONER AF
DOKUMENTET ER FRIT FOR DEFEKTER, PASSENDE TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER
IKKE-KRÆNKENDE. DU HÆFTER SELV FOR HELE RISIKOEN VEDRØRENDE KVALITET,
KORREKTHED OG YDELSE FOR DOKUMENTET ELLER ÆNDREDE VERSIONER AF
DOKUMENTET. SKULLE ET DOKUMENT, ELLER EN ÆNDRET VERSION AF ET DOKUMENT
VISE SIG AT VÆRE DEFEKT PÅ EN HVILKEN SOM HELST MÅDE, HÆFTER DU FOR
BETALING FOR EVENTUEL NØDVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORREKTION
(OG IKKE HVERKEN DEN OPRINDELIGE FORFATTER, SKRIBENT ELLER NOGEN ANDEN
BIDRAGYDER). DENNE ERKLÆRING OM GARANTIFORBEHOLD ER EN ESSENTIEL DEL
AF DENNE LICENS. INGEN BRUG AF NOGET DOKUMENT ELLER ÆNDRET VERSION AF
DOKUMENTET ER AUTORISERET HERUNDER BORTSET FRA DENNE
FORBEHOLDSERKLÆRING; OG

Stykke 5

engelsk tekst

UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY 
CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE 
DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF 
ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, 
WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES 
OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED 
VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Dansk tekst

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OG UNDER INGEN JURIDISK TEORI, UANSET OM
DET ER EN BEVIDSTE SKADENDE HANDLING (INKLUSIV UFORSVARLIGHED) ELLER
PÅ HVILKEN SOM HELST ANDEN MÅDE, KAN FORFATTEREN, SKRIBENT,
BIDRAGYDERE, DISTRIBUTØRER ELLER FORSYNER AF DETTE DOKUMENT ELLER
MODIFICEREDE VERSIONER GØRES ANSVARLIG OVERFOR NOGEN PERSON FOR NOGEN
DIREKTE, INDIREKTE, SPECIEL, TILFÆLDIG ELLER FØLGENDE SKADE PÅFØRT
NOGEN INKLUSIV, UDEN BEGRÆNSNING, SKADE SOM FØLGE AF TAB AF RYGTE,
ARBEJDSSTOP, COMPUTER-FEJL ELLER -SVIGT, ELLER ENHVER ANDEN FORM FOR
SKADE ELLER TAB SOM ER OPSTÅET I FORBINDELSE MED BRUG AF DETTE
DOKUMENT ELLER MODIFICEREDE VERSIONER HERAF, SELV HVIS EN SÅDAN PART
HAR VÆRET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Stykke 6

engelsk tekst

DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS 
OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: 
<placeholder-1/>

Dansk tekst

DETTE DOKUMENT OG MODIFICEREDE VERSIONER GØRES TILGÆNGELIGT UNDER
BETINGELSERNE I GNU FREE DOKUMENTATION LICENS UNDER DEN FORUDSÆTNING
AT: <placeholder-1>
Personlige værktøjer