Oversættelsesfejl

Fra GLFPD Wiki, den frie encyklopædi

GNU Coreutils

Jeg bruger GNU coreutils 5.2.1 og lagde mærke til følgende:

$ uptime
3:09pm  oppe dag 20:30,  brugere,  belastningennemsnit: 0,00, 0,00, 0,00

$ LC_ALL=en_US uptime
3:09pm  up 102 days 20:30,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00

Ser ud som en fejl.

Keld har haft fat i coreutils, kan du
rette fejlen eller kontrollere om den stadigvæk er der i nyeste version
af coreutils?

Venlig hilsen
Martin Willemoes Hansen
Personlige værktøjer