Ubuntu/Launchpad

Fra GLFPD Wiki, den frie encyklopædi

Hvordan Launchpad fungerer

Når oversættelsen for et upstream projekt (f.eks. en GNOME-pakke) skal ligges ind så det kan oversættes i Launchpad sker det på følgende måde. Først hentes kildekodepakken ned fra GNOME. Herefter integreres eventuelle patches som Ubuntu har til sin version af denne GNOME-pakke. Herefter laves den nye ".po"-fil som indeholder de streng som skal oversættes. Denne ".po"-fil integreres nu ind i Launchpad og er klar til oversættelse.

Hvis der ændres i en streng i Launchpad, som enten allerede har en upstream oversættelse eller får det senere, så vil den version af strengen som er blevet lavet i Launchpad altid have højere prioritet end den som allerede lå der fra upstream, eller den som kommer senere fra upstream.

Når det er tid til at udgive noget, f.eks. når der kommer en ny version af Ubuntu eller når der skal udgíves en sprogpakke hives disse oversættelser så ud og bruges. Ingen af disse oversættelser, hverken opdateringer eller rettelser, bliver nogensinde sendt tilbage til projektet hvor de stammer fra, altså f.eks. GNOME. Denne måde at håndtere oversættelser på har nogle konsekvenser for os som oversættere.

Fejlrettelser kommer kun Ubuntu-brugere til gode

Hvis der er nogen der har rettet en streng i Rosetta, som det er en en fejl i, vil denne streng have højere prioritet en upstream versionen og vil derfor fremover overskrive upstream versionen. Dette er ikke en god måde at håndtere fejl på, idet det betyder at denne fejlrettelse aldrig vil finde vej upstream, samt at hvis upstream retter oversættelsen i denne streng, vil den rettelse aldrig finde vej til Ubuntu. Det optimale ville være at rette fejlen i upstream-versionen og derefter lade denne rettelse finde vej til Ubuntu via importeringer, og derfor samtidig også finde vej ud til alle andre distributioner som også henter oversættelserne fra Gnome. Derfor bør alle fejlrettelser laves upstream. Desværre vil der ofte gå noget tid før rettelser i Gnome finder vej til Ubuntu, derfor kan det hvis det er en alvorlig fejl være fordelagtigt at rette fejlen i Rosetta med det samme (og derved skabe en Launchpad version som har højere prioritet), og så når upstream rettelsen har fundet vej ind i Launchpad kan man indstille den til igen at bruge upstream versionen til det hele.


Desværre findes der på nuværende tidspunkt ikke en oversigt over hvilke moduler som indeholder strenge som er forskellige fra upstream-versionen, derfor er der en sektion på Ubuntu-siden hvor man kan anføre disse, og derved kan man nemt finde ud af hvilke pakker det er man kigge på igen senere.

Oversættelser kommer kun Ubuntu-brugere til gode

Eftersom oversættelser aldrig automatisk sendes tilbage til projektets kilde, vil de oversættelser der laves i Launchpad altid kun findes der. Man kan selvfølgelig sige at man som Ubuntu-bruger kan være ligeglad med det så længe bare ens eget system er oversat, men det er en meget egoistisk holdning og ikke en som dansk-gruppen støtter. Desuden er det er frygteligt spild af arbejde, idet tiden det tager at få oversættelsen intregeret upstream når først man har oplysningerne om hvordan man gør det, ofte vil være væsentligt kortere end det tid det tager at få udarbejdet oversættelsen til at starte med.

Personlige værktøjer